Wspólne logo aptek EU
 Pościel dla dzieci

Kontakt

Bądź pewny że działamy legalnie:

LOGOTYP EU


Dane kontaktowe apteki:


Apteka Radix s.j.
Barbara Jurkowska
ul. Wiśniowa 9
32-765 Rzezawa
NIP: 8680001421
REGON: 850230704

Tel. +48 (14) 685 84 85
e-mail: info@apteka-radix.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek- piątek
7:30- 19:00
sobota
8:00- 13:00

Informacje dotyczące właściwego wojewódzkiego inspektoratu farmaceutycznego:

Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie
pl. Szczepański 5, 31-011 Kraków
tel: (12) 422 75 41 lub (12) 422 75 43
fax: (12) 422 75 52
e-mail: mwif@wif.malopolska.po lub sekretariat@wif.malopolska.pl

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie
Delegatura w Tarnowie
al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów
tel: (14) 626 02 54
fax: (14) 626 26 78
e-mail: tarnow@wif.malopolska.pl


Informacji Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotyczących:

-przepisów krajowych regulujących sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych oraz o tym, że poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej i państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym mogą stosować różne klasyfikacje produktów leczniczych i warunki ich dostarczania
-celu wspólnego logo, o którym mowa w art. 85c ust. 3 dyrektywy 2001/83/WE;
-ryzyka związanego z produktami leczniczymi nabywanymi nielegalnie za pośrednictwem sieci Internet

należy szukać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Inspektora Farmaceutycznego: www.gif.gov.pl/bip

Rejestr  aptek:

-zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych
-zezwoleń na prowadzenie punktów aptecznych
-udzielonych zgód na prowadzenie aptek szpitalnych i zakładowych

Rejest aptek dostępny jest TUTAJ

Zezwolenie:

Zezwolenie można pobrać TUTAJ

Przydatne akty prawne:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych, Dz.U. 2015 poz. 481 (plik w pdf>>)

Zgodnie z dyrektywą 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. Urz. UE L 311 z 28.11.2001, str. 67; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 27, str. 69) (plik w pdf>>)

Zgodnie ze zmianami uchwalonymi Ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 19.12.22014 o zmianie ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2015 poz. 28 (plik w pdf>>)

USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014 poz. 827 (plik w pdf>>)


Sprzwdź jak do nas dojechać: